Tekir 2.1.0

============================
Sürüm Notları
Tekir 2.1.0 Sürümü [TR]
============================

Genel
============================

 •  Geliştirme ve hata çözümleri için sürüm güncellemesi
 •   Veritabanına ek alanlar ve tablolar eklendi.

Tanımlar
============================

Cari
============================

 • Adreslere ülke eklendi. Ülke seçimleri eklendi
 • Adreste ilçe seçimi zorunluluktan çıkarıldı.
 • Cari tiplerine banka,kurum,ilişkili eklendi.
 • Cari liste sayfasında varsayılan tel, web adresi vb. bilgilerin görünmesi sağlandı.
 • Cari karta borç,risk limiti, döviz kuru tipi bilgi alanları eklendi.
 • Cari kartta görünürlük seçimi iptal edildi.

Stok/Hizmet
============================

Masraf/İndirim
============================

Banka
============================

 • Hesabın firmaya mı cariye mi ait olduğuna dair bir alan eklendi.

Kasa
============================

Depo
============================

Döviz
============================

Ödeme tipi
============================

İş Takip
============================

 • Yeni eklendi.
 • Tanımlancak iş no/kod’larının tüm işlem sayfalarında kullanılması eklendi.

Alış
============================

 • Döviz kuru tipi, belge dövizi, iş takibi faturalara eklendi
 • Döviz faturası kesilmesi sağlandı.

Satış
============================

 • Proforma satış faturası eklendi. Kayıtlı belge istenirse Faturaya dönüştürülebilir.
 • Döviz kuru tipi, belge dövizi, iş takibi faturalara eklendi
 • Döviz faturası kesilmesi sağlandı.
 • Tutarın ingilizce yazıyla yazılması eklendi.
 • Birden fazla şekilde fatura basımını sağlacak şablon seçimi eklendi.
 • Cari risk ve borç limitini kontrol eden bileşen eklendi.
 • Satış siparişlerine yazdırılma şablonu eklendi
 • İrsaliyeli Ft ve Proforma için TR / EN şablonlar hazırlandı

Stok
============================

Kasa/Banka Ödemeleri
============================

 • İşlemler için Avans tipi eklendi. Avans ödemelerinin takibinin yapılabilmesi sağlandı.
 • Fatura Tahsilat Eşleme ekranı eklendi.
 • Tahsilat-tediye toplamları hem dövize, hemde iş takip koduna göre gruplandı.
 • Banka transfer tipine vezneden seçeneği eklendi.
 • Banka fişlerinde firmanın banka hesapları içinden seçim kontrolleri eklendi.

Çek/Senet Ödemeleri
============================

 • Çek ve senet ön izleme ekranları düzenlendi
 • Çek bordro girişi ile yapılan çek alımları teker teker kayıt edilir oldu.

Raporlar
============================

 • Mutabakat mektubu dövize göre alınabir oldu.
 • Raporların uygun olanları yetkiye bağlı olarak xls (excel) olarak dışarı alınabiliyor oldu.
 • Cariye satılanlar raporu dövizli hale getirildi.
 • Geçmişe Dönük Borçlu raporu eklendi.
 • Cari hareket ve durum raporuna tek cari seçebilme eklendi.

Yönetim
============================

 • Kullanıcı tablosuna varsayılan olarak kullanılacak kasa ve depo alanları eklendi. Kullanıcıya bunlar tanımlıysa listelere sadece bu değerler dönecek şekilde liste metodları değiştirildi.
 • Dövizlere İngilizce isim alanları eklendi.
 • Evrak tipine göre basım şablonu tanımlanacak ekran eklendi.
 • Rol yetkilerine ekler yapıldı.
 • Şirket bilgilerine ekler yapıldı.
 • Genel ayarlara dövizli fatura kesilebilme kontrolü eklendi

İyileştirme
============================

 • Cari arama alanları optimize edildi. Kişinin tam adı ve Firma Unvanı aranabilir oldu.
 • Hızlı Cari ekleme ekranında adrese şehir zorunlu olmadan eklendi.
 • Menu ikonlarinda zenginleştirme yapıldı.

Hata Çözümleri
============================

 • Stok kartı açarken marka fiyat listesine satış fiyatı eklenmiyordu düzeltildi.
 • Cari döküman ekleme-görüntülemede problem vardı, düzeltildi.
 • Satış siparişlerinde adres seçilebilmesi sorunu düzeltildi.
 • Fatura viewlarında adres gösterimlerindeki hata giderildi.
 • Faturadan oluşan tahsilat fişinin txn kayıtlarının yerel yansımaları düzeltildi.
 • Fatura liste ekranında proforma filtresi çalışmıyordu, düzeltildi.
 • Alış faturasında sakla metodu yanlış işlemi çağırıyordu, düzeltildi.
 • Tahsilat ve tediyedeki arama hataları düzeltildi.
 • Alış ve satış fatura listesindeki hatalar giderildi.
 • Stok limit kontrol uayarısı çalışmıyor, eksi(-) stoka düşüyordu, düzeltildi.
 • Faturalar, irsaliyeler, siparişler vb. ekranlarda fare ile cari ve stok seçme sorunu giderildi.
 • İrssaliyeli satış faturasına siparişten ekleme yapılamıyordu, düzeltildi.
 • Alış faturaları menü linkleri ve başlıkları düzenlendi.
 • Tahsilat fişi silme,düzenleme problemi giderildi.
 • Raporlarda görünüm, başlık, eksik bilgi hataları düzeltildi.

< Sürüm Notları                                                                                                                                                             Tekir 2.0.2 >