Tekir 2.0.1

============================
Sürüm Notları
Tekir 2.0.1 Sürümü
Yenilikler
============================

Genel
============================

 • Veritabanı MySql de çalışır hale getirildi.
 • Veritabanı modelinde yeni ve eski tablolar için düzenlemeler yapıldı.
 • Menü yapısı değiştirildi Mega menü oldu. Menü başlıklarının gruplamaları yenilendi.
 • Ana sayfa da gösterilecek özel bilgi ekranlarının yazılması için altyapı hazırlandı.
 • Kullanıcıya göre tema seçimi eklendi.
 • Özel tanımlı kodlar ile sayfalara hızlı erişim aracı eklendi.
 • Tüm ekranlara ön izleme aşaması eklendi
 • Oluşturulan barkod kuyruğundan barkod (EAN13) etiket basımı eklendi.

Tanımlar
============================

 • Vergi çeşitlemesi, KDV dışında ÖTV,ÖİV,Stopaj,Damga,TK gibi seçenekler tanımlabilir oldu.
 • Vergi türü için geçerli olduğu dönem tanımlanabilir oldu.
 • Stok ve hizmet kartlarına 1. vergi alanından sonra KDV dışı vergi tipleri eklenebilir oldu.
 • Özel işlem takibi gerektiren SGK gibi resmi kurumlar için Cari kart ile ilişkili özel tanım yapılabilir oldu.
 • Satış ve alış faturalarında kullanım için ödeme takvimi tanımlama yapılabilir oldu.
 • Kuruluş organizasyon yapısı tanımlabilir oldu. Bölge – Şube ayrımları sağlandı.
 • Kasa, Depo, Banka, Cari kart bilgilerinin organizasyon şemasına göre kullanımı sağlandı.
 • (Test aşamasında) Kullanıcı yetkilendirmesi daha detaylı rol seçimine göre çalışır hale getirildi.
 • Kullanıcıya göre çalışacak indirim izni, 0 tutar girilebilmesi, yuvarlama gibi bazı yetkilendirme seçenekleri eklendi.

Cari
============================

 • Gerçek kişi için isim alanı ad, ikindi ad, soyad olarak ayrıldı.
 • Cari tipi çok seçimli hale çevrildi.
 • Organisayon bağlantısı eklendi.
 • Vergi bilgisi olarak pasaport no alanı eklendi.
 • Personel tipli cari kart için alınacak bilgi alanları çoğaltıldı.
 • Cari ödeme planı seçimi eklendi.
 • Tevkifat takip seçimi eklendi.
 • Varsayılan cari indirim seçimi eklendi.
 • Birden fazla banka bilgisi tanımlanabilir oldu.
 • Birden fazla adres bilgisi tanımlanabilir oldu.
 • Birden fazla telefon bilgisi tanımlanabilir oldu.
 • Birden fazla elektronik iletişim bilgisi tanımlanabilir oldu.
 • Döküman yükleme ve saklama özelliği eklendi.

Stok/Hizmet
============================

 • Stok ve hizmet kartları tabloları birleştirildi, seçimler tek bir listeden tip ayrımı ile yapılır oldu.
 • Stok ve hizmet marka/grup tanımı yapılabilir oldu.
 • Fiyat grubu tanımı yapılabilir oldu.
 • Fiyat listesi tanımı yapılabilir oldu.
 • Stok ve hizmet için marka/grup adına göre alış fiyat listesi eklendi.
 • Stok ve hizmet için marka/grup adına göre satış fiyat listesi eklendi.
 • Stok ve hizmet kartlarının ilk tanımında satış fiyatının satış fiyat listesine otomatik eklenmesi.
 • Stok ve hizmet kartlarında son işlem fiyatları tutulur oldu.
 • Stok kartlarında EAN13 barkod numarası üretme eklendi.
 • Stok kartlarından EAN13 barkod basımı yapılabilir oldu.
 • Barkod etiket adı eklendi.
 • Raf yeri eklendi.
 • Stok için birim çevrimleri eklendi.
 • Stok için ek masraf/indirim bağlantıları eklendi.

İndirim/Masraf
============================

 • Oran veya tutar olarak yapılacak indirim tanımlanabilir oldu.
 • Oran veya tutar olarak yapılacak masraf ekleme tanımlanabilir oldu.
 • 5 ayrı vergi tanımı dahil veya hariç olarak tanımlanabilir oldu.

Banka
============================

 • Banka kredi kart bilgileri tanımlabilir oldu.
 • Banka POS cihaz bilgileri tanımlabilir oldu.
 • Banka kart komisyon tipleri tanımlabilir oldu.
 • Banka kredi kartı sözleşmeleri tanımlabilir oldu.
 • Tanımlanan sözleşmelere göre aylık kontrol ekstresi raporu hazırlandı.
 • Ödeme tipi tanımlabilir oldu.

Alış
============================

 • Alış faturasında ödeme planı seçimi eklendi.
 • Alış faturasında satır indirim ve masraf ekleme eklendi.
 • Alış faturasında belge indirim ve masraf ekleme eklendi.
 • Alış faturasında belge vergi dahil indirim ve vergi dahil masraf ekleme eklendi.
 • Alış faturasında alış fiyat listesine göre birim fiyat kontolü eklendi.
 • Alış iade faturası oluşturma eklendi.
 • (Test aşamasında) Alış sipariş düzenlemeleri yapıldı.

Satış
============================

 • Satış sipariş ve perakende faturada hızlı cari ekleme için aynı ekranda giriş eklendi.
 • Satış siparişde ödeme (kapora) alımı eklendi.
 • Satış siparişde işlemi yapan tezgaztar tanımı eklendi.
 • Satış siparişde barkod ile ürün ekleme eklendi.
 • Perakende satış faturası oluşturma eklendi.
 • Satış iade faturası oluşturma eklendi.
 • Satış faturasında satır indirim ve masraf ekleme eklendi.
 • Satış faturasında belge indirim ve masraf ekleme eklendi.
 • Satış faturasında belge vergi dahil indirim ve vergi dahil masraf ekleme eklendi.
 • Ödeme alımında kredi kartı/nakit alıma göre tahsilat makbuzu oluşturma eklendi.

Kasa/Banka Ödemeleri
============================

 • Gider makbuzu girişi eklendi.
 • Kasa çıkış föyü girişi eklendi.
 • Tahsilat ile fatura eşleştirme bakiye kapama eklendi.
 • Döviz alış/satış işlemleri eklendi.
 • Şablon oluşturma yöntemi ile tahsilat/tediye dekont basımı eklendi.
 • Kurum geri ödeme listesi eklendi.
 • Kredi kartı geri ödeme listesi eklendi.

Çek/Senet Ödemeleri
============================

 • Genel düzenlemeler yapıldı.
 • Eksik formlar tamamlandı.

Raporlar
============================

 • Borçlu cari listesi eklendi.
 • Alacaklı cari listesi eklendi.
 • Cari alınan hizmetler listesi eklendi.
 • Kasa günsonu detay raporu eklendi.
 • Satıcı performans raporu eklendi.
 • Günsonu raporu eklendi.
 • Excel biçimli dışa aktarım raporları eklendi.

Hata Çözümleri
============================

 • Javascript mask düzenleme hatası giderildi.

< Tekir 2.0.2                                                                                                                                                                      Tekir 2.0.0>